Lọc
Lớp 6 • Toán học
xin hcao
0
Lớp 6 • Ngữ Văn
cô chỉ giúp cách dùng thì hiện tại hoàn thành
1 avatar
Lớp 6 • Tiếng Anh
cách dùng thì hiện tại hoàn thành
0
Lớp 9 • Tiếng Anh
Mọi người giúp em bài này ạ.
Image
0
Lớp 9 • Tiếng Anh
Mọi người giúp em giải câu này ạ:<br/>Astronauts ............... in their spaceship, but they frequently work outside now.<br/>A. were used to stay<br/>B. used to stay<br/>C. were staying<br/>D. had used to stay
0
Lọc câu hỏi close
Trạng thái câu hỏi
Tất cả
Đã trả lời
Mới nhất
Cũ nhất
Hỏi lần đầu
Lớp
Tất cả
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Môn
Tất cả
Toán học
Ngữ Văn
Tiếng Anh
Vật lý
Hóa học
Lịch sử
Địa lý
Sinh học
GDCD