Lọc
Lớp 12 • Vật lý
Hỏi lần đầu
Giải em chi tiết với ạ
Image
0
Lớp 9 • Toán học
Hỏi lần đầu
cách tính chu vi dien tích hình thang
0
Lớp 12 • Vật lý
Hỏi lần đầu
Một người kéo gói hàng nặng 30kg bằng lực F = 62N hợp với phương mặt đường nằm ngang là 30 độ. Bỏ qua ma sát, công dịch chuyển gói hàng của sau 4s là
Image
0
Lớp 12 • Hóa học
Giúp em với ạ
Image
0
Lớp 12 • Hóa học
Hỏi lần đầu
Giúp em với ạ
Image
0
Lọc câu hỏi close
Trạng thái câu hỏi
Tất cả
Đã trả lời
Mới nhất
Cũ nhất
Hỏi lần đầu
Lớp
Tất cả
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Môn
Tất cả
Toán học
Ngữ Văn
Tiếng Anh
Vật lý
Hóa học
Lịch sử
Địa lý
Sinh học
GDCD